Växa upp med hund

Det finns mycket som pekar på att det är en god idé att skaffa hund som barnfamilj. Att växa upp med och tidigt lära sig att handskas med husdjur ökar chansen för att barnet lär sig att bli empatiskt. Man förstår bättre respekten för djur och andra människor om man redan från början får lära sig att försiktigt klappa en hund. Barn som växer upp med hund får också en lojal vän som är med även när skolan är tuff eller kompisarna i skolan sviker.

En annan viktig anledning att ha hund som barn är att man har lägre risk att drabbas av astma. En “studie från Uppsala visar att barn som växer upp i miljöer med hund löper 15% lägre risk att drabbas av astma än andra barn. Det kan vara en bra anledning att skaffa hund då astma blir allt vanligare, det kan vara en väldigt besvärlig sjukdom.