Hundar som jobbar

Alla har inte hundar som rena sällskapsdjur, och så har det varit hela tamhundens historia. Medan hundar förr arbetade främst med jakt eller som vakthundar har de under historien fått fler och fler olika arbetsområden. Idag använder man hundar inom flera statliga myndigheter och offentlig verksamhet såväl som privata aktörer. Djuren kan tränas till helt otroliga arbetsuppgifter och är både trevliga och duktiga arbetskollegor.

Ett av de främsta arbeten man kommer att tänka på är polishundar. En hund är ett utmärkt komplement till människor inom polisen. Nog för att människan är intelligent och analytisk, men hundens lukt- och hörsel överträffar alla gånger människans. De fungerar också för att ge extra trygghet åt poliserna. En chäferhund som blir tillsagd att attackera är verkligen inte ofarlig.

Inom tullverket använder man hundar för att med det avancerade luktsinnet sniffa efter förbjudna och farliga substanser. Ofta handlar det om sprängämnen eller droger. På flygplatser eller i tåg går tullen ofta igenom passagerarna med tränade hundar som markerar om de reagerar på en särskild lukt.

Många människor med olika funktionsvariationer får privilegiet att få en hund att hjälpa dem att klara av dagliga sysslor. Det kan vara en ledarhund som hjälper en synskadad att ta sig fram eller en epilepsihund som varnar om matte eller husse håller på att få ett epileptiskt anfall och ser till att hjälp tillkallas.

Inom vården har hundar börjat användas mer och mer, inte minst inom äldrevården där hundterapi erbjuds på många äldreboenden. Hundar kan då få hjälpa till att nå fram till och ge närhet till äldre som kanske lider av grav demens och är nedstämda och svåra att nå. Också många med grava funktionsnedsättningar kan bli hjälpta av att umgås med en tränad och väluppfostrad hund.

För att hundar ska sköta sina arbetsuppgifter optimalt behöver de såklart vara friska och välskötta. Det går inte att erbjuda dåliga arbetsförhållanden och livsvillkor. Nyligen rapporterade flera tidningar att bombhundarna vid landets kärnkraftverk jobbar även när de blir gamla och sjuka vilket inte är bra varken för hundarna eller säkerheten.

Förutom att vara trevliga som sällskap är hundar också oerhört skickliga på vissa saker vilket gör dem till utmärkta kollegor. Det är såklart viktigt att i utbyte erbjuda arbetshundar mycket vila och generellt ett trevligt hundliv.